معرفی سیکلهای گردش مالی در سامانه پایا

معرفی سیکلهای گردش و تسویه مالی در سامانه پایا در خصوص شروع زمان عملیات شاپرک و پاشا، ساعت شروع چرخه کاری پایا، ساعت خاتمه چرخه کاری پایا و زمان واریز به حساب پذیرندگان
 
 
مطالب مرتبط :

 

 

 

 
پرداخت قبوض
 
خرید شارژ
 
767#*