سهامداران

 

   

ردیف

سهام داران فن آوا کارت

درصد مالکیت

1

گروه فن آوا

%58/40

2

بانک سینا

%20

3

بانک سرمایه

%20

4

سایر

%1/6

جمع کل

       %100

     

 


  معرفی گروه فن آوا

گروه فن آوا به عنوان بزرگترین شرکت مادر تخصصی خصوصی درحوزه فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای سیاست های توسعه خدمات الکترونیکی در کشور و همچنین ترویج آن در بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار در مدیریت کلان کشور در تاریخ 1381/11/29 به ثبت رسید.

       شرکت های زیر مجموعه 
        - داده پردازی فن آوا
        - فن آواکارت
        - ارتباطات کوه نور
        - فن آوا ماهواره
        - داده سامانه فن آوا
        - ارتباطات فن آوا
        - فن آوا سیستم
        - فن آوا موج
        - تضمین گستر فن آوا

 

 

گروه فن آوا دارای پروانه‌های فعالیتی در زمینه ارتباطات و فن‌‌آوری اطلاعات به شرح ذیل می باشد: 

سرویس دهنده پرداخت‌‌ های الكترونیكی ـ PSP

  

سرویس دهنده اینترنت ـ ISP & ISDP

انتقال داده‌‌ها از طریق ارتباطات ماهواره ای-SAP

تلفن ثابت- Fixed Phone

مجوز اپراتور تلفن روستایی (GSM/WLL)

مركز خدمات دیتا اینترنتی ـ IDC

اینترنت پرسرعت ـ PAP

آدرس ایمیل خود را وارد کنید