فناواکارت
ساختار مدیریت
ساختار مدیریت

علی نوری

-مدیرعامل

-سوابق تحصیلی

-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

سوابق اجرایی

-عضو هیات مدیره انستیتو ایز ایران

-عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع کامپیوتری ایران

-عضو هیات مدیره و قائم مقام ایز ایران

-عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

-نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی تندر صحرا

-نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع کامپیوتری ایران

-عضو هیات مدیره و مشاور ارشد مدیر عامل شرکت ایز ایران

-عضو هیات مدیره شرکت ایرسا

 

علی اصغر طراوتی

-رئیس هیات مدیره

-سوابق تحصیلی

-کارشناسی الکترونیک از دانشگاه امام حسین

 

سوابق اجرایی

-عضو هیات مدیره گروه فن آوا

-عضو هیات مدیره ارتباطات کوه نور

-مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره فن آوران طلوع شبکه

 

مسعود پشمچی

-نائب رئیس هیات مدیره 

-سوابق تحصیلی

-کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر

 

سوابق اجرایی

-معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک سینا

 

مسیح مشهدی تفرشی

-عضو هیات مدیره

-سوابق تحصیلی

-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی

-مدیر عامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

-مدیر عامل و عضو هیات مدیره پارس خودرو

-عضو هیات مدیره رنو پارس

-مدیر کل تحقیقات و جهاد خود کفایی صدا و سیما

 

علی فدایی

-عضو هیات مدیره 

-سوابق تحصیلی

-کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق اجرایی

-رئیس دایره عملیات کارتخوان بانک انصار

 

علی ترابی

-عضو هیات مدیره