فناواکارت
پرسشنامه رضایتمندی مشتریان
پرسشنامه رضایتمندی مشتریان

پرسشنامه

پاسخگوي گرامي،
پرسش نامه پیش رو در راستاي پروژه <<سنجش ميزانِ رضايت پذيرندگان از شركت فن آوا كارت>> تدوین شده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات، دقت و حوصله کافي را مبذول دارید. بدیهي است دقت شما در تکمیل پرسشنامه، فن آواکارت را در ارتقا بیش از پیش خدمات یاري خواهد نمود. پیشاپیش از همکاري شما سپاسگزاریم. (پاسخ گویی به تمامی سوالات الزامی است. )