فناواکارت
پرسشنامه درگاه پرداخت اینترنتی
پرسشنامه درگاه پرداخت اینترنتی

شاخصه های استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی چیست؟

 

هدف از این پژوهش تعيين شاخص‌ها و ابعاد مختص پذیرش فناوری حوزه پرداخت با تاکید بردرگاه های پرداخت اینترنتی است.  این پرسشنامه از متخصصان حوزه پرداخت الکترونیکی درخواست دارد با استفاده از تجارب خود، به پرسش های مطرح در این تحقیق پاسخ دهند.

برای ورود به پرسشنامه اینجا کلیک کنید