Menu
فن آوا کارت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید © 2016 Fanavo co | privacy | credits
فناواکارت
پرسشنامه درگاه پرداخت اینترنتی
پرسشنامه درگاه پرداخت اینترنتی

شاخصه های استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی چیست؟

 

هدف از این پژوهش تعيين شاخص‌ها و ابعاد مختص پذیرش فناوری حوزه پرداخت با تاکید بردرگاه های پرداخت اینترنتی است.  این پرسشنامه از متخصصان حوزه پرداخت الکترونیکی درخواست دارد با استفاده از تجارب خود، به پرسش های مطرح در این تحقیق پاسخ دهند.

برای ورود به پرسشنامه اینجا کلیک کنید