فناواکارت
بانک ها
بانک ها

بانك سينا در تاريخ 28 اسفند 1387 موفق به دريافت مجوز تاسيس گرديد. اين بانك قبل از اين به عنوان موسسه مالي و اعتباري سينا فعاليت مي كرد.

ورود به سایت بانک سینا                                                                                                                         

 

  

بانک انصاراز سال 1390همکاری خودرا با شرکت فن آوا در زمینه نصب وپشتیبانی دستگاهای کارتخوان آغاز نموده و بیش از 60هزار دستگاه کارتخوان توسط شرکت فن اوا کارت نصب و پشتیبانی میگردد.

ورود به سایت بانک انصار

 

بانک کشاورزی از سال 1388 همکاری خودرا با شرکت فن آوا در زمینه نصب ،پشتیبانی دستگاهای کارتخوان آغاز نموده و بیش از 50 هزار دستگاه کارتخوان توسط شرکت فن اوا کارت نصب و پشتیبانی میگردد

ورود به سایت بانک کشاورزی

 

بانك سرمايه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379، ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال 1351، قانون عمليات بانكداري بدون ربا و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 و همچنين با رعايت ساير قوانين جاري و مقررات اساسنامه و با هدف تسهيل و فراهم ساختن امكان مشاركت گسترده و فراگير ملي و مردمي در تمامي فعاليتهاي سازنده و مثمر ثمر و درجه اقتصادي و به ويژه در زمينه پولي و بانكي در تاريخ 4/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تحت عنوان شركت بانك سرمايه (سهامي عام) ثبت و به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ 3535 ميليارد ريال براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عملاً فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نموده است.

ورود به سایت بانک سرمایه

 

...

ورود به سایت بانک ایران زمین