فناواکارت
مستندات پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی
مستندات پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی

مستند راه اندازی درگاه فن آوا کارت:

جهت دریافت مستندات فنی مورد نیاز جهت پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی فن آوا کارت   اینجا  کلیک کنید.

 

سمپل کد و ماژول های پرداخت اختصاصی درگاه پرداخت فن آوا کارت:

 

جهت دریافت سمپل کدهای مورد نیاز و یا ماژول های آماده  CMS های مختلف  جهت راه اندازی

درگاه پرداخت اینترنتی فن آوا کارت روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

Ver 3.6

 

 

Ver 2.7