Menu
فن آوا کارت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید © 2016 Fanavo co | privacy | credits
کارتخوان
کارتخوان
معرفی پایانه های فروشگاهی (POS)

دستگاه‌های کارتخوان شرکت فن آوا کارت بر اساس بستر ارتباطی و قابلیت‌های آن دارای انواع زیر است:

ادامه مطلب
دستورالعمل های آموزشی

برای دریافت دستور العمل های آموزشی روی نام هر یک از دستگاه های مورد نظر کلیک کنید:

1- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Ingenico

2- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Pax

3- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Bitel

4- دریافت راهنمای دستگاه کارتخوان Castels

ادامه مطلب