الزامات پذیرندگی (شاپرک)
تعهدات شرکت فن آوا کارت

- پشتیبان فن آوا کارت به صورت ماهیانه با ارائه کارت شناسایی جهت تعمیرات و نگهداری دستگاه کارتخوان و تحویل رول و سایر اقلام مورد نیاز پذیرنده و همچنین رفع مشکلات پذیرنده مراجعه می کند.

- زمان مراجعه پیش از حضور پشتیبان به اطلاع پذیرنده می رسد.

- شرکت فن آوا کارت متعهد است خدمات پشتیبانی خود را به صورت 7*24در اختیار پذیرندگان قرار داده و در صورت بروز مشکل پس از تماس پذیرنده با مرکز تماس مشتریان به شماره 021-43695000در کلان شهرها کمتر از 24 ساعت و در سایر شهرها کمتر از 72 ساعت به فروشگاه مراجعه کرده و مشکل پذیرنده را رفع نماید.

- فن آوا کارت متعهد است آموزشها و قوانین ابلاغی از طرف شاپرک را از طریق کانالهای ارتباطی معرفی شده در قرارداد پذیرنده به اطلاع پذیرندگان برساند .

ادامه مطلب
سطوح اختیارات و دسترسی پشتیبان

- پشتیبان به هیچ عنوان مجاز به دریافت اطلاعات کارت، حساب و رمز پذیرنده پایانه فروش نمی باشد.

- پشتیبان حق باز کردن پلمپ دستگاه را ندارد.

- پشتیبان به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغی به عنوان هزینه ارائه خدمات نیست.

- پشتیبان می تواند با هماهنگی مرکز تماس مشتریان و دریافت رمز سوپروایزر، از منوهای دستگاه کارتخوان استفاده نماید.

- پشتیبان فقط با ارائه رسید جمع آوری دستگاه کارتخوان مجاز به جمع آوری دستگاه پذیرنده می باشد.

- پشتیبان می تواند کپی مدارک هویتی و مدارک حساب و همچنین جواز کسب فروشگاه را از پذیرنده تحویل گرفته و باید با اصل مدارک مطابقت دهد.

- پشتیبان باید با صبر و حوصله به تمامی سوالات پذیرنده پاسخ دهد و آموزشهای کامل را ارائه نماید.

 

ادامه مطلب
اعمال مجرمانه

پذیرنده محترم شرکت فن آوا کارت

احتراما به استحضار میرساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین ، کلیه تخلفات ذیل به عنوان اعمال مجرمانه شناخته شده، و در صورتیکه پذیرنده از موارد ذکر شده، تخطی نماید، مطابق قوانین و مقررات در لیست سیاه پذیرندگان شاپرک قرارخواهد گرفت.

پذیرنده پرخطر:پذیرنده ای که مرتکب یکی از موارد تخلف مندرج در این اطلاعیه می شود.

لیست سیاه پذیرندگان:به لیستی ازپذیرندگان اطلاق می شود که بر اساس موارد این اطلاعیه پرخطر شناخته شده، و کد تخلف به آن ها تخصیص یافته باشد.

 

موارد تخلف

تخلفات پذیرندگان به 4 دسته تقسیم می شود. تخلفات پذیرندگان براساس میزان اثرگذاری آن ها بر روی شبکه الکترونیکی پرداخت و شرکت فن آوا کارت به عنوان 1و2و3 تقسیم می شوند . تخلفات نوع 4 تخلفاتی هستند که به واسطه مراجع ذیصلاح ، بالا دستی مانند بانک مرکزی ج.ا.ا مراجع قضائی و امنیتی و انتظامی و ... به شاپرک و از طریق شاپرک به شرکت فن آوا کارت اعلام میگردد. مواردی که منجر به خدشه دار شدن سوابق پذیرندگان و قرار گرفتن ایشان در لیست پذیرندگان پرخطر می شود:

 

تخلفات نوع 1

 •  قرارگرفتن دستگاه کارتخوان به نحوی که هنگام انجام عملیات پرداخت برای مشتری (دارنده کارت) قابل دسترسی و رویت نباشد.
 •  تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک که توسط شرکت فن آوا کارت به پذیرنده ابلاغ شده است. (به غیر از موارد ذکر شده در سایر بندهای این الحاقیه)

تخلفات نوع 2

 •  استفاده از دستگاه کارتخوان برای کسب و کاری به غیر از صنف ثبت شده، در قرارداد فی مابین شرکت فن آوا کارت و پذیرنده.
 • ایجاد تراکنش های مجازی از قبیل نقد کردن مبلغ داخل کارت بدون انجام داد و ستد واقعی.
 • عدم ارائه رسید به مشتری در تراکنش هایی که ارائه رسید طبق مقرارات و الزامات شاپرک ، الزامی اعلام شده است.
 • عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
 •  تغییر آدرس محل بهره برداری دستگاه کارتخوان، بدون رعایت مقرارات و الزامات شاپرک و یا مفاد توافق با شرکت فن آوا کارت.
 •  ممانعت از تحویل دستگاه کارتخوان به شرکت فن آوا کارت در صورت درخواست شرکت.
 •  اخذ هرگونه وجه بیش از مبلغ خرید از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک.
 •  پرسیدن رمز کارت از مشتری و اصرار بر ورود رمز دارنده کارت توسط دارنده دستگاه کارتخوان.

تخلفات نوع 3

 •  ارسال تراکنش های نامعتبر، شبیه سازی شده یا شکسته شده.
 •  دستکاری عمدی و ایجاد اختلال در فرآیند اجرای تراکنش.
 •  ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت.
 •  هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور.
 •  هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور.
 • جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی.
 • هرگونه دستکاری دستگاه کارتخوان دریافتی از شرکت فن آوا کارت.

تخلفات نوع 4

 •  هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضائی ، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود.
 •  انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالی و پولشوئی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قضائی.
 •  فعالیت های منجر به اختلال در جریان نقدینگی خارج از چهارچوب های مجاز درصورت اعلام مراجع قانونی.

 

نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر

نحوه برخورد با گروه های مختلف پذیرندگان پرخطر، بر اساس جدول ذیل انجام می پذیرد. محدودیت های اعمال شده برای پذیرندگان شامل کلیه درگاه های پرداخت بوده، و مادامی که پذیرنده در لیست سیاه قرار دارد، به هیچ وجه امکان دریافت ابزار پرداخت را نخواهد داشت.

نوع تخلف

برخورد پس از اولین تخلف

برخورد پس از دومین تخلف

برخورد با تخلف برای سومین بار و یا بیشتر

1

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 هفته

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 6 ماه

2

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 6 ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 سال

3

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 سال

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر 1 سال

4

اعمال دستور مراجع قضائی ، انتظامی و امنیتی و نیز برخورد بر اساس سه ردیف فوق در این جدول متناسب با نوع تخلف صورت گرفته

 

ادامه مطلب
تعهدات عمومی

- پذیرنده به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغ اضافی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت نیست.

- پذيرنده مجاز است در صورت ناموفق بودن تراكنش از تحويل كالا و ارائه خدمات به مشتري خودداري نمايد. بديهي است در صورت تحويل كالا به مشتري و عدم دريافت وجه، خسارات مربوطه به عهده پذيرنده خواهد بود.

- در صورت بروز هر گونه مشکل در روند فروش کالا و خدمات که ناشی از قصور پذیرنده باشد تمامی مسئولیت های ناشی از آن مورد بر عهده وی بوده و پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده کارت و به تبع آن به شرکت است.

- پذیرنده متعهد است چنانچه به اشتباه وجهی به صورت اضافی به حساب وی واریز شد از برداشت وجه خودداری نموده و مراتب را سریعاً به شرکت اطلاع دهد. در این موارد شرکت می تواند بدون انجام هیچ تشریفاتی و در جهت رفع اشتباه نسبت به برداشت وجه مربوطه از حساب وی اقدام نماید و در صورت برداشت سهوی توسط پذیرنده می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت وجه مربوطه به حساب برگردانده شود.

- پذیرنده متعهد می گردد از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان های ذی ربط می باشد، خودداری نماید.

- پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام میدهد از درگاه پرداخت استفاده نماید و از انجام هرگونه معاملات صوری یا شبیه سازی شده از طریق درگاه پرداخت پرهیز نماید. در صورت وقوع پذیرنده ، مطابق با قوانین و مقررات شاپرک در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

- پذیرنده متعهد می شود هر گونه تبلیغات در زمینه ی پرداخت الکترونیک را که به صورت ضمنی یا صریح ممکن است ذهن خواننده را معطوف به شرکت نماید، با هماهنگی شرکت انجام داده و همکاری لازم در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پلاکارد و برچسب و ...) که توسط شرکت صورت می پذیرد را بنماید.

- پذیرنده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک (فروش از طریق درگاه پرداخت) را به غیر واگذار نماید.

- شرکت هیچ مسئولیتی در رفع دعاوی بین پذیرنده و سایر اعضایی که در زنجیره تامین کالا یا خدمات پذیرنده دخیل هستند، ندارد.

- پذیرنده اذعان می دارد که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک در مورد پرداخت های الکترونیک بوده و آنها را رعایت نماید.

- پذیرنده متعهد به فعال بودن درگاه پرداخت است و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیر فعال بودن آن ، شرکت محق به غیر فعال نمودن درگاه پرداخت پذیرنده بوده و پذیرنده می بایستی کمال همکاری را در این خصوص داشته باشد.

- پذیرنده مکلف است هر نوع نقص یا اشکال احتمالی فنی ابزار و درگاه پرداخت را به فوریت ازطریق شماره تلفنهای 43695000-021به واحد مرکز تماس شرکت اطلاع دهد و موضوع را تا رفع کامل نقص فنی درگاه پیگیری نماید.

- پذیرنده متعهد می گردد در صورت تغییر در زمینه فعالیت (صنف) ، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در صدر قرارداد حاضر یا اتمام قرارداد واحد تجاری و اتمام اعتبار مجوز کسب خود، موارد را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام نماید، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد حاضر را به صورت یکطرفه دارد. بدیهی است ادامه فعالیت پذیرنده در حوزه جدید منوط به موافقت شرکت خواهد بود.

- پذیرنده موظف است جهت تغییر شماره حساب متصل به درگاه پرداخت خود ، درخواست کتبی و ممهور به مهر خود و شعبه بانک مربوطه را به شرکت تحویل نماید. این فرم پس از تایید پذیرنده و بانک بعنوان الحاقیه قرارداد حاضر تلقی و به آن الصاق می گردد.

- پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات مشتریان پذیرنده در خصوص کلیه مسائل و موارد مربوط به کالا و خدمات بر عهده پذیرنده است.

- پذیرنده موظف میگردد وجهه تجاری شرکت را حفظ نماید.

- جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی و یا هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور ممنوع می باشد، در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شرکت شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و شرکت مجاز می باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.

- پذیرنده متعهد می گردد تا از هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور خودداری نماید و در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه شرکت شاپرک قرار خواهد گرفت. و شرکت مجاز می باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.

ادامه مطلب
تعهدات پذیرندگان پایانه های فروشگاهی

حفظ اطلاعات محرمانه پذیرندگان: پذیرنده تعهد می نماید به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب خود، اطلاعات کارت متصل به حساب و ... را به پشتیبان و یا اشخاص ثالث ارائه ننماید.

تعیین محل مناسب برای قراردادن پایانه فروش:پذیرنده موظف می باشد پایانه را در محلی قراردهد که دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن رمز خود را وارد و از مبلغ ثبت شده بابت خرید (قبل از ورود رمز و ارسال تراکنش) اطمینان حاصل نماید. در این مکان نباید صفحه کلید دستگاه توسط دوربین مانیتور شود.

پذيرنده متعهد است در جهت حفظ و نگهداری صحیح پایانه فروش از وارد آمدن ضربه فيزيكي ، سقوط از روي ميز، مجاورت با دستگاه هاي گرمازا ، نفوذ مواد شيميايي ، مايعات و گرد و غبار ، مخدوش شدن برچسب گارانتي، برداشتن پلمپ دستگاه ، جابجايي ، تغيير وضعيت يا دستكاري ، تعمير دستگاه توسط افراد غيرمجاز، اتصال ادوات و ابزار ناماسب به تجهيزات و ايجاد ساير خسارات عمدي به دستگاه و .... جلوگيري نموده و در صورت بروز هر حادثه ای برای دستگاه (شامل موارد فوق ، سرقت ، آتش سوزی و ...) مسئولیت جبران خسارت بر عهده پذیرنده می باشد و در صورت عدم استرداد دستگاه یا جبران خسارت شرکت می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی اقدام نماید.

پذیرنده موظف است هنگام تحويل گرفتن پایانه فروش برگ تحويل دستگاه كارتخوان را مهر و امضاء و تحویل نماینده شرکت نماید.

پذیرنده متعهد است در صورت سرقت و یا مفقودی دستگاه کارتخوان تحویلی در اسرع وقت بصورت کتبی به شرکت اطلاع رسانی نموده و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه با ارگان های ذیربط را تحویل شرکت نماید.

ید پذيرنده در خصوص دستگاه پايانه فروش ، يد اماني است و پذيرنده موظف است بطوري كه شركت مقرر نموده از دستگاه پايانه فروش حفظ و نگهداري بعمل آورد و در صورت انجام هرگونه تعدي و تفريط، يد پذيرنده به يد ضماني تبديل و از طريق قوانين موجود در خصوص امانت با مشاراليه برخورد خواهد شد.

واگذاري پایانه فروش و سایر اقلام تحویلی به غیر ممنوع می باشد.

پذیرنده متعهد است در صورت تغییر شغل ، تغییر آدرس، اتمام قرارداد اجاره واحد تجاری یا اتمام اعتبار مجوز کسب محل تجاری خود در اسرع وقت موضوع را به شرکت اطلاع دهد.

پذیرنده موظف است پیش از اجازه هرگونه دسترسی به پایانه فروش ، اعمال تغییرات بر روی آن یا جمع آوری پایانه، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت نمایند . تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک با ارائه معرفی نامه معتبر مجاز به بازدید دستگاه کارتخوان می باشند. پذیرنده در این خصوص می تواند از مرکز تماس شرکت استعلام نماید.

پذیرنده باید دستگاه کارتخوان را در اختیار مشتری قرارداده حریم دارنده کارت را رعایت نموده و به هیچ عنوان رمز مشتری را از وی درخواست ننماید. ورود رمز الزاماً باید توسط مشتری انجام گیرد و محل استقرار پایانه نبایستی توسط دوربین مانیتور شود.

پذيرنده متعهد مي شود درصورت انجام عملیات خرید از طريق دستگاه پايانه فروش نبايد وجه اضافي ازدارنده كارت دريافت نمايد

پذیرنده متعهد می شود به تمامی قوانین و الزامات شاپرک و بانک مرکزی ج.ا.ا که از طریق کانال های ارتباطی به اطلاع وی می رسد عمل نموده و مسئولیت هرگونه اهمال به عهده پذیرنده می باشد.

ادامه مطلب
تعهدات پذیرندگان پرداخت اینترنتی(IPG)

پذیرنده متعهد می گردد به کلیه قوانین تجارت الکترونیک کشور و مقررات عمومی و الزامات این حوزه که از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک وضع شده است، پایبند باشد.

پذیرنده متعهد می گردد هیچگونه اطلاعات حساس دارنده کارت را از طریق سایت خود از دارندگان کارت دریافت نکند.

پذیرنده متعهد می گردد، سایت فعال و امکانات لازم جهت ارائه خدمات و کالا را دارا باشد. و امنیت وب سایت خود را تامین نماید به نحوی که از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد

تبصره1: منظور از امکانات لازم برای ارائه کنندگان خدمات از طریق اینترنت ، کامل بودن فروش اینترنتی می باشد که شامل مشخصات کامل محصول، اضافه کردن محصول به سبد خرید، انتخاب نحوه ارسال و نهایتاً پرداخت می باشد.

پذیرنده متعهد می گردد، درصورت رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت پذیرنده، بلافاصله موارد را به شرکت اعلام نماید تا شرکت نسبت به غیرفعال سازی" کد پذیرندگی"مربوطه اقدام کند.

پذیرنده موظف است ، نحوه و شرایط ارسال یا تحویل، شرایط برگشت از خرید به روش های مختلف همچون ) اعلام در وب سایت ، تهیه بروشور راهنما و ...( به منظور روشن بودن مراحل استفاده از کد دستوری فوق الذکر و نهایتا پرداخت رابه مشتری اطلاع دهد.

پذیرنده موظف است به ارسال کالا یا ارائه خدمات فروخته شده از طریق اینترنت، مطابق توافق به عمل آمده با دارنده کارت که در سایت خود اعلام نموده است.

پذیرنده به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغ اضافی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت اینترنتی از دارنده کارت نیست و کلیه کارمزدها طبق مقررات شاپرک محاسبه می شود.

پذیرنده متعهد می گردد از فروش کالا یا خدماتی که مخالف مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سایر قوانین موجود در کشور است، خودداری نماید.

چنانچه دستورالعمل مصوبی از سوی وزارت بازرگانی در ارتباط با کالا یا خدمات ارائه شده توسط پذیرنده وجود داشته باشد، پذیرنده موظف است کالاها یا خدمات عرضه شده را منطبق با دستورالعمل ستاد قیمت گذاری کالاها در وزارت بازرگانی قیمت گذاری نماید.

پذیرنده موظف است در صورت دارا بودن وب سایت، لوگو و لینک شرکت را در صفحه اصلی سایت خود درج نماید.

پذیرنده متعهد می گردد اطلاعاتی را که شرکت برای بررسی فنی وب سایت پذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده شرکت قرارداده و توصیه ها و مواردی که بازرس شرکت متذکر می شود را در اسرع وقت به کار ببندد.

پذیرنده متعهد می گردد کلیه کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز متصل به شتاب را بدون اعمال تبعیض و تفاوت بپذیرد.

پذیرنده متعهد می گردد شماره پشتیبانی و شماره امداد مشتریان را در سایت خود درج نماید

پذیرنده متعهد می گردد، IP و دامنه مورد استفاده خود را مشخص نموده و تغییرات آنرا به شرکت اعلام نماید.

پذیرنده متعهد میگردد قبل از منقضی شدن تاریخ نماد اعتماد، در جهت تمدید آن اقدامات لازم را مبذول نماید.

پذیرنده متعهد میگردد تا از نام و لوگوی شرکت فن آوا کارت در لینک پرداخت درگاه استفاده کند و به هیچ عنوان از لوگوی بانک یا نام بانک استفاده ننماید.

ادامه مطلب